Algemene voorwaarden

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing. Dat betekent dat er vanaf nu dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Het komt er op neer dat ik je duidelijk moet maken welke gegevens ik van je bewaar, waarom ik dit doe en heb daarvoor je toestemming nodig. Bepaalde informatie heb ik nodig om een afspraak met je te kunnen maken. Als je meer wilt weten over hoelang ik gegevens bewaar en hoe ik ze veilig stel vraag dan gerust om mijn volledige privacy verklaring.

Na het behalen van mijn certificaat bij de Keulse Weg in Pijnacker, heb ik me aangesloten bij KREAC.

KREAC is het kwaliteitsregister voor de Equine Assited Coaches en therapeuten die de erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding Equine Assisted Coach level 1 of 2 aan educatief centrum Keulseweg met succes hebben afgerond en van het coachen met hulp van paarden hun beroep hebben gemaakt.

Beroepscode en Algemene voorwaarden

Verschillende beroepsorganisaties bieden beroepscodes en voorwaarden die afgestemd zijn of op het coachen van mensen of op het werken met paarden. Dat dekt dus steeds op een van de aspecten waar je bij coachen met hulp van paarden te maken hebt, de lading niet. Daarom werd in 2009 voor KREAC een nieuwe beroepscode en heldere algemene voorwaarden opgesteld, afgestemd op het coachen met hulp van paarden die ik hanteer.

Onder deze link kun je de Algemene voorwaarden terugvinden.